Reiki Usui/Blanc®

En la formació de Reiki Usui/Blanc® coneixerem els orígens i tècniques del Reiki Tradicional alhora que donarem pas a l’aprenentatge del Reiki Blanc®, amb nous conceptes i metodologia.

Reiki Usui aporta la base, proporcionant assentament en el coneixement energètic, emocional, mental i espiritual de la persona, facilitant una visió més harmònica en les nostres vides.

Reiki Blanc® és un conjunt de 12 símbols que s’han desenvolupat gradualment en el transcurs de meditacions i sessions de Reiki, estructurat en dos nivells o cursos.

Reiki Blanc® aporta l’evolució, oferint una nova força energètica per al creixement personal, impulsant les capacitats d’acció i realització que cadascú de nosaltres reté.

Es tracta d’un Reiki molt definit, on els símbols ens ajuden a realitzar un recorregut vital, sent especialment efectiu quan la persona es troba en un moment de canvi, de transició, de preparació.

Reiki Blanc® ens connecta a la font. Manté una vibració afí a la vibració actual a la terra i de nosaltres mateixos que ens reconnecta amb la nostra vertadera essència alliberant memòria cel·lular i cadenes ancestrals.

Reiki Blanc® ens ajuda a:

  • A alliberar les pautes i patrons que ens paralitzen. Ens indica el rumb i la trajectòria a seguir
  • A donar el gran salt, a realitzar un canvi extern en la nostra vida mostrant la màxima expressió de qui som i què hem vingut a fer aquí i ara.

Temari del curs Reiki Usui:

Què és Reiki i cóm funciona Reiki

Historia del Reiki

Els 5 principis Reiki

Funcionament del cos energètic

Simbologia Usui

Iniciació al símbol del Mestre

Protocol de la tècnica

Reiki ràpid

L’ auto tècnica

Crisis beneficioses

Reiki amb altres tractaments. Usos addicionals

Contraindicacions

Ètica Reiki

Els xacres

 

Temari del curs Reiki Blanc® Nivell 1:

Què és i cóm funciona Reiki Blanc® I

Historia del Reiki Blanc®

Formes energètiques: significat i aplicació:

Allibera

Purifica

Calma, quietud

Confia

Protegeix

L’acció de la el·lipsi horitzontal

Sistema de Portes (Nous centres energètics)

Protocol de sessió

Nova tècnica a distància

Sintonització energètica

Tècnica de Reconnexió Menta/Emocional

Lloc de Poder 1

 

Temari del curs Reiki Blanc® Nivell 2:

Què és i com funciona Reiki Blanc® 2

Història del Reiki Blanc® 2

Memòria cel·lular

Formes energètiques: significat y aplicació:

Alliberació memòria cel·lular. Canvi de patrons

Desperta

Recorda

Auto confia

Auto abraçada

Mostra el do

Imprimació

L’acció de l’el·lipsi vertical

Lloc de Poder 2

Atenció Emocional

Ancoratge Emocional

Restauració Emocional

Distància: Observació Patrons/Memòria

Sintonització energètica

Nou Humà

REIKI