Avís Legal

Aquesta pàgina és propietat de Rosa Garriga Pla, amb domicili a Prat de la Riba, 109. Mataró y CIF 38792648-C.

Tots els continguts, textos, imatges i codis font són de la nostra propietat o de tercers als quals s’han adquirit els seus drets d’explotació i, per tant, estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

En virtut del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que ens proporcioni a través de la present pàgina seran tractades amb absoluta confidencialitat i s’incorporaran als nostres fitxers amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats, respondre a les seves sol·licituds d’informació, així com remetre-li informació referent als nostres productes i serveis, inclusivament per mitjans electrònics. En qualsevol cas podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la llei dirigint-se a Rosa Garriga. Responsable Protecció Dades- C/Prat de la Riba, 109. Mataró 08301. ( Barcelona), adjuntant una copia del seu DNI.

NOTES:

  • Si actua com una societat mercantil, recordi que al costat de les dades de nom, adreça i CIF, d’afegir les seves dades de registre mercantil (Registre, llibre, tom, foli …).
  • Si és vostè un professional col·legiat, a més d’afegir a quin col·legi professional pertany i el número de col·legiat.