Reiki Blanc ®

Reiki Blanc® és un conjunt de 12 símbols que van anar apareixent gradualment en el transcurs de meditacions i sessions de Reiki, estructurat en dos nivells o cursos.

Es tracta d’un Reiki molt definit, on els símbols ens ajuden a realitzar un recorregut vital, sent especialment efectiu quan la persona es troba en un moment de canvi, de transició, de preparació…

Reiki Blanc® ens connecta a la font. Manté una vibració afí a la vibració actual a la terra i de nosaltres mateixos que ens reconnecta amb la nostra vertadera essència alliberant memòria cel·lular i cadenes ancestrals.

Reiki Blanc® ens ajuda a:

  • A alliberar les pautes i patrons que ens paralitzen. Ens indica el rumb i la trajectòria a seguir
  • A donar el gran salt, a realitzar un canvi extern en la nostra vida mostrant la màxima expressió de qui som i què hem vingut a fer aquí i ara.